سایت تخصصی پرورش هوش و روانشناسی کودک

آموزش

1397/9/27 21:40
نویسنده : زهره یوسفی
161 بازدید
اشتراک گذاری
آموزش"سه جهتی "بودآموزش سه جهتی یک انسان شامل آموزش روح،جسم وروان اواست وبرای پرورش روح بایدقدرت تفکر،احساس واراده دانش آموز راگسترش دادوبرای ایجادتعادل بایدمغز،قلب ودست اوراآموزش داد.
@kidpsychology
پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!
نظرات (0)